logo Ecotrans
PURE SPECIALIST IN VERVOER VAN VEEVOEDERS
  • Transport met Ecotrans

Privacyverklaring Ecotrans B.V.


Inleiding

Ecotrans B.V. respecteert de privacy van de personen met wie zij contact heeft. Dat kunnen zijn klanten, medewerkers, zakelijke relaties of anderen. Ecotrans B.V. vindt het belangrijk dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en dat de privacy wet- en regelgeving wordt nageleefd. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de manier waarop Ecotrans B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. 

 

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Ecotrans B.V. is tezamen met Ecotrans Logistics B.V. en Ecotrans GmbH de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

De contactgegevens van Ecotrans B.V. zijn:

Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
tel: +31 (0)88 - 374 99 00
e-mail: avg@ecotrans.nl

 

Wanneer verzamelt Ecotrans B.V. uw persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail- of een IP-adres. Ecotrans B.V. verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een (web)formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze klantenservice belt. Ook als u de website van Ecotrans B.V. (https://www.ecotrans.nl) bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij één van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant – of zakelijke relatie met Ecotrans B.V. . 

 

Waarvoor gebruikt Ecotrans B.V. uw persoonsgegevens?   

Ecotrans B.V. gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfs- voering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

 

  • Ecotrans B.V. verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt Ecotrans B.V. bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past Ecotrans B.V. deze gegevens bij wijziging aan. Ecotrans B.V. baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigde belangen aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten en/of diensten via een nieuwsbrief, de website, sociale media. Verder kan Ecotrans B.V. ook (financiële) informatie verstrekken aan aandeelhouders, analisten en/of anderen die op basis van toestemming hun contactgegevens voor dit doel bij Ecotrans B.V hebben achtergelaten. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar onderstaand Cookiebeleid. Voor overige communicatiedoeleinden vormen de gerechtvaardigde belangen van Ecotrans B.V. de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van Ecotrans B.V. betreffen.
  • Via de menubalk “Contact” op de website van Ecotrans B.V. kunnen geïnteresseerden verschillende gegevens achterlaten, waaronder hun contactgegevens.
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.
  • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de website van Ecotrans B.V. worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Verwezen wordt naar onderstaand Cookiebeleid.

 

Met wie kan Ecotrans B.V. uw persoonsgegevens delen?

Ecotrans B.V.  zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. Ecotrans B.V. kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. Ecotrans B.V. zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen. 

 

Uitwisseling van gegevens binnen Ecotrans B.V. 

Als u klant bent van Ecotrans B.V. dan kunnen uw persoonsgegevens binnen de Ecotrans B.V.  worden uitgewisseld. Dit kan worden gedaan vanwege administratieve doeleinden en om een totaal overzicht te krijgen van uw bedrijf en van de producten en diensten die u bij Ecotrans B.V. afneemt. Hierdoor is Ecotrans B.V. in staat om u beter van dienst te zijn. Ecotrans B.V. baseert zich hierbij op haar gerechtvaardigde belangen aangezien deze activiteiten de normale bedrijfsvoering van Ecotrans B.V. betreffen.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Ecotrans B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van Ecotrans B.V. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Ecotrans B.V. heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ecotrans B.V. heeft een informatiebeveiligingsbeleid en traint haar medewerkers op dit gebied.

 

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht

Indien u een eigen account heeft bij Ecotrans B.V. (bijvoorbeeld My Synergy) dan heeft u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw persoonsgegevens. 

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens of als u geen eigen account heeft bij Ecotrans B.V. dan kunt u een verzoek daartoe indienen via e-mail naar avg@ecotrans.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

 

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten en over de bescherming van uw persoonsgegevens door Ecotrans B.V. kunt u contact opnemen: 

Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
tel: +31 (0)88 - 374 99 00
e-mail: avg@ecotrans.nl

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

Het privacy statement van Ecotrans B.V. kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op de website van ecotrans.nl. Dit privacy statement is opgesteld op 25 mei 2018.

 

Cookiebeleid

Het Cookiebeleid van Ecotrans B.V. bevat informatie over het gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna kortweg ‘cookies’) op de Ecotrans B.V. website www.ecotrans.nl.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat door uw browser wordt opgeslagen in het geheugen van uw webbrowser of apparaat wanneer u een website bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen en dit tekstbestand stelt een website in staat specifieke apparaten of browsers te herkennen. Een cookie bevat dus informatie over bijvoorbeeld een advertentie of adverteerder of een unieke ID-code.

 

Er bestaan verschillende cookies die verschillende functionaliteiten hebben. Sommige cookies zijn noodzakelijk, omdat de website anders niet werkt. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker, bijvoorbeeld omdat deze onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken. Houdt u er rekening mee dat wanneer u cookies niet accepteert of verwijdert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen of niet kunt gebruiken.

 

Verschillende cookies:

Functionele cookies: Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website waarop u zich bevindt, bijvoorbeeld om te herkennen dat u dezelfde gebruiker bent die de vorige pagina op de site heeft bezocht, of om uw voorkeuren te onthouden.

Analytische cookies: Voor het continu verbeteren van de website worden analytische cookies gebruikt. Hiermee worden bezoekersstatistieken bijgehouden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina’s bezoekers bekijken en welke browser en schermresolutie bezoekers gebruiken. 

Andere cookies: Voor het gebruik van andere cookies, zoals performance/sessie cookies of profilering/tracking cookies, is uw voorafgaande toestemming nodig. 

 

Welke cookies gebruikt Ecotrans B.V.?

Ecotrans B.V. maakt momenteel geen gebruik van functionele, performance en analytische cookies. 

Wel heeft Ecotrans B.V. een Google Analytics account aangemaakt maar maakt momenteel geen gebruik van de funtionaliteiten. Google kan wel deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 

Deze website maakt wel gebruik van Google Maps. Met Google Maps kan een geografische kaart worden weergegeven op de website. Verder wordt via onze website een cookie geplaatst van YouTube. Ecotrans B.V gebruikt deze dienst om video’s  af te spelen op haar websites.

 

Hoe kunt u cookies uitzetten of verwijderen?

Indien u niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen dan kunt u de browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u cookies die al geplaatst zijn verwijderen.

 

Vragen

Voor vragen betreffende het Cookiebeleid kunt u contact opnemen met Ecotrans B.V.

Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
tel: +31 (0)88 - 374 99 00
e-mail: avg@ecotrans.nl

 

Wijzigingen

Het Cookiebeleid van Ecotrans B.V. kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Cookiebeleid vindt u altijd op de website van Ecotrans B.V. Dit Cookiebeleid is vastgesteld op 25 mei 2018.

 

Privacyverklaring Ecotrans B.V.